ساختمان تجاری
بهينه سازي معماري،طراحي داخلي و ساخت
پروژه

كلينيك زنان

ساختمان تجاری
بهينه سازي معماري،طراحي داخلي و ساخت
مساحت
١٩٠مترمربع
سال طراحی
1395
شهر
رشت
وضعیت
در حال ساخت
مساحت
١٩٠مترمربع
سال طراحی
1395
شهر
رشت
وضعیت
در حال ساخت
درباره پروژه

تليفيق دو واحد اداري مجاور هم و تامين خواسته هاي كارفرما كه پيچيدگي ها و ظرافت هاي خاص خود را داشت از چالشهاي پيش روي ما در اين پروژه بود.
كارفرما پزشك متخصص زنان بود.تيم تحقيق و ايده پردازي ما نسبت به جمع اوري استانداردها،بررسي سيركولاسيون مورد نياز پروژه و تطبيق حداكثري آن با نيازهاي كارفرما پرداخت.
خروجي بهينه سازي پلان هاي معماري و ايده هاي طراحي داخلي رسيدن به آلترناتيو نهايي بود.اجراي كامل پروژه هم توسط تيم ساخت هستار انجام شد.