تجاری / اداری
بازطراحی
پروژه

ساختمان 169

تجاری / اداری
بازطراحی
مساحت
١١٠٠ مترمربع
سال طراحی
1396
شهر
رشت
وضعیت
در حال ساخت
مساحت
١١٠٠ مترمربع
سال طراحی
1396
شهر
رشت
وضعیت
در حال ساخت
درباره پروژه

با ساختمانی مسکونی روبه رو بودیم که 25 سال پیش ساخته شده بود. 6 واحد مسکونی با مساحت تقریبی 1100  متر مربع که در دو بخش با یک اختلاف ارتفاع نیم طبقه ای تعریف شده بود.  ساخت این پروژه در این بخش از شهر در آن زمان توجیه پذیر بود، ولی حالا  شهر آن شهر سابق نیست !  این محل تبدیل به یکی از محله های با ارزش شهر شده شلوغ تر... و با رفت و آمد بیشتر .

بنا بر این  با گذشت سالیان و توسعه شهری رشت نیاز به تغییر کاربری در ساختمان مذکور از سوی کارفرما احساس شد.

شاید اولین فکری که به ذهن خطور میکرد تخریب کامل بنا و ساخت یک بنای پر طمطراق بود. ولی نه، راه حل این نبود... 
بهترین فکر، اقتصادی کردن پروژه بود چه در هزینه و چه در زمان.  راه حلی  دارای تناسب بین هزینه و سود اقتصادی کارفرما با در نظر گیری منافع شهر.پیشنهاد باز سازی به کارفرما ارائه گردید یک پیشنهاد ویژه با تغییر کاربری ها و سطح اشغال بنا در طبقات. در این زمان با دو چالش رو به رو بودیم: 

- افزایش ارزش اقتصادی پروژه
- ایجاد فرمی در هماهنگی با بافت و منظر شهری

برای حل چالش اول راه حل منطقی را در این دیدیم که مساحت مفید را در طبقات پایین تر افزایش دهیم. بنابراین دست به تغییر در فرم کف ها در طبقات پایین تر زدیم. حاصل این ایده سه واحد تجاری بود در طبقات.
در طبقات بالاتر با اینکه ضوابط شهرداری اجازه افزایش تراکم را می داد و می توانستیم با تقویت سازه تعداد طبقات را افزایش دهیم با موافقت کارفرما تصمیم بر این شد برای حفظ منظر شهری ارتفاع ساختمان حفظ گردد. بنابراین ایجاد کاربری اداری و با ارتفاع ساختمان قبلی و نه با افزایش ارتفاع برنامه ریزی شد. برای رسیدن به کاربری های مورد نظر تغییراتی در شکل دال ها و سازه ایجاد شد و سازه ساختمان در چند مرحله مقاوم سازی گردید. محل پله ها تغییر کرد وبا تعریف باکس آسانسور  ارتباط عمودی جدیدی در ساختمان شکل گرفت.

در گام بعدی برای حفظ منظر شهری و با استفاده از فرم قبلی پویایی بیشتری در حجم ساختمان ایجاد شد . برای گرم تر کردن فضا و ارتباط بیشتر با درختان و فضای سبز اطرف سایت از چوب به عنوان متریال اصلی استفاده نمودیم وکل فرم با این متریال سازماندهی شد و برای حل مشکل کج بارش باران دیتیلی با ورق فلزی دورپنجره ها طراحی گردید. چند ماه بعد از اتمام ‍ پروژه یکی از واحد های تجاری پروژه به رستوران اختصاص یافت. 
برای هماهنگی بیشتر بین فضای داخل  و بیرون ادبیات فرمی بیرون ساختمان را به داخل کشاندیم و با حرکاتی ساده، حرکت چوب را به داخل رستوران هدایت نمودیم و در ترکیب با فضاهای سبز  ایده ارتباط بیشتر فضای داخلی و سایت پروژه را تقویت نمودیم.