ساختمان تجاری
بهينه سازي معماري، طراحي داخلي
پروژه

رستوران آقاي قصاب

ساختمان تجاری
بهينه سازي معماري، طراحي داخلي
مساحت
٢٥٠مترمربع
سال طراحی
1397
شهر
رشت
وضعیت
در حال ساخت
مساحت
٢٥٠مترمربع
سال طراحی
1397
شهر
رشت
وضعیت
در حال ساخت
درباره پروژه

پروژه جديد در دل پروژه اي كه قبلا طراحي كرده بوديم.
طراحي و ساخت رستوران.
يك واحد تجاري در دو طبقه و يك نيم طبقه به ما واگذار شد تا به رستوران تبديل شود.
تغيير روابط موجود و تامين فضاهاي مورد نياز با توجه به محدوديتهاي زياد از چالش پروژه بود كه هرچند سخت،اما حل شد.
با امتداد رنگ متريال نماي ساختمان به داخل دركنار سبزينگي ،رستوران به فضايي گرم تبديل شد