مسکونی
طراحي /طراحي داخلي
پروژه

ساختمان 163

مسکونی
طراحي /طراحي داخلي
مساحت
2600 متر مربع
سال طراحی
1397
شهر
رشت
وضعیت
در حال ساخت
مساحت
2600 متر مربع
سال طراحی
1397
شهر
رشت
وضعیت
در حال ساخت
درباره پروژه

زمین این پروژه  در بلوار گیلان رشت به ما تعرفه شد. برنامه کارفرما  یک ساختمان مسکونی 6 واحدی مشتمل بر 5 واحد تیپ و یک واحد با تراس وسیع در طبقه آخر بود .

با توجه به مساحت 340 متری واحدها و قرار گیری زمین دریکی ازبهترین مناطق شهری،برنامه فیزیکی اولیه تهیه و آلترناتیو های مختلف به کار فرما پیشنهاد گردید

گزينه نهايي طرحی با تفكيك مناسب فضاها در عين يكپارچگي كلي در كنار استفاده مناسب از فضاهاي پر و خالي و نهايتا تامين خواسته هاي كارفرما بود.

مسئله اصلی در طراحی جداره خارجی، سازمان دهی به فرم بیرونی بنا بتا ایجاد تراس بخش جنوبی بود که علاوه بر استفاده از دید مناسب بلوار گیلان و فضای محوطه  به عنوان  واسط درون و بیرون  به آن توجه شد .